Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2011-09-02
ТЕОЛОГИЯ

Категория: общи условия по специалности


 

ДИСЦИПЛИНА: ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК
ЛЕКТОР: Гл. ас. д-р Ани Кемалова
Водещ семинарни занятия: Гл. ас. Събина Вълчанова, Гл. ас. Антоанета Джельова
Хорариум: 1-ви семестър Лекции/упражнения –
2-ри семестър Лекции/упражнения –

 

Курсът има за цел да запознае студентите от специалност Теология І курс с основните характеристики на църковнославянската фонетична и морфологична система.

Основна задача е постигането на практически умения при четене и превод на църковнославянски текстове. Специално внимание се обръща на специфичната графика и метод на записване.

Полезни връзки за студентите, изучаващи църковнославянски език:

Графични изображения

Шрифтове

Материали и библиография
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   общи условия по специалности

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©