Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-07-29
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 3-ти курс задочно обучение

Категория: общи условия по специалности

Препоръчителна библиография

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ЛЕКТОР: Доц. д-р Христина Тончева
Водещ семинарни занятия: гл. ас. д-р Ани Кемалова
Хорариум: 1-ви семестър Лекции/упражнения – 20/5 часа
2-ри семестър Лекции/упражнения – 25/5 часа

Препоръчителна библиография:

Тончева, Христина. Христоматия по историческа лингвистика. Пловдив, 2006*

Мирчев, Кирил. Историческа граматика на българския език. С., 1958, 1978

Иванова-Мирчева, Иван Харалампиев. История на българския език. В.Търново, 1999

*ВАЖНО! По време на семинарните занятия и при провеждане на изпита всеки студент трябва да разполага с цитираното помагало!

 
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   общи условия по специалности

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©