Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2008-11-29
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПИСМЕНОЕЗИКОВИТЕ И ТЕКСТОЛОГИЧНИ ЧЕРТИ НА РЪКОПИСИТЕ. ИЗДАНИЯ НА ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ

Категория: БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ


 

Към АЗБУЧЕН КАТАЛОГ

 1. Василев, В. Правописната реформа на Евтимий и отражението ù в произведения на неговите следовници в българските дамаскинари. Търновска книжовна школа, т. ІІ. В. Търново, 1980, 405-421; Тончева, Хр. Христоматия по историческа лингвистика. П., 2006 (препечатка със съкращения)

 2. Василев, В. Общи писменоезикови черти в преписите на архаични дамаскини. В: Старобългарискика, 1993, кн. 2, 99-10. АНОТАЦИЯ

 3. Велчева, Б. Добромирово евангелие. Български паметник от началото на ХІІ в. С., 1975

 4. Велчева, Боряна. За ресавските български ръкописи от ХV-ХVІІІ век. Старобългаристика, 1991, №4, 50-55

 5. Велчева, Б. Норма и традиция в българските ръкописи от ХV-ХVІІІ в. Старобългаристика, 1991, кн. 4, 50-55; БЕ, 1966, кн. 2, 110-121; Тончева, Хр. Христоматия по историческа лингвистика. П., 2006 (препечатка)

 6. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 1, 1969 |НБИВ І 10421|

 7. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 2, 1971 |НБИВ І 10421|

 8. Демина, Е. Тихонравовский дамаскин - болгарский памятник ХVІІ века. Т. 3, 1985 |НБИВ І 10421|

 9. Добрев, Иван. Рашката писменост и българският правопис през Средновековието. - Във: Кирило-Методиевски студии, №8, 216-252

 10. Златанова, Р. Книга на дванадесетте пророци с тълкования. (Изследване, текст, речници). Във: Старобългарският превод на стария завет. Обща редакция и въведение Св. Николова. Т.1, С., 1998

 11. Илиевски, П. Кринински дамаскин. Скопjе, 1972

 12. Карачорова, И. За някои предисловия към Псалтира. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 89-97

 13. Кочева, Е. Народната основа на езика на западнобългарски дамаскини от ХVІІІ в. БЕ, 1980/1, 54-57

 14. Мирчева, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., 2006

 15. Мирчева, Е. За състава и езиковата характеристика на един среднобългарски ръкопис - "Новата" част на Германовия сборник от 1358-1359 година. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 58-67

 16. Тончева, Хр. Старобългарските молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна книжнина (до края на ХІХ век). Пловдив, 2000

 17. Тончева - Тодорова, Хр. Развой на старобългарските Чинопоследования за встъпване в монашество през Х-ХVІІІ век. Коментар и текстове. Пловдив, 2004

 18. Цибранска - Костова, М. Български епитимийник от ХV-ХVІ век. София, 2011. 108 стр.
 19. Цибранска - Костова, М. Пенитенциален пост и комутации. В: По сляду учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 68-79

 20. Цибранска, М. Три требника от ХVІІ в. в светлината на езиковата диахрония. Проглас, 1994, №1, 14-19
 21. Цонев, Б. Врачанско евангелие - среднобългарски паметник от ХІІІ в. Български старини, №ІV, С., 1914

 
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   БИБЛИОГРАФСКИ МАСИВ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©